Leerkrachten en (staff) medewerkers

Wie zijn ze?

Op deze pagina kan je een overzicht vinden van onze volledige staff.

Directie

Directie

Suzy Bruggen

Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

Willeke Houbaer

Kleuterjuf bovenkleuters

Kleuterjuf bovenkleuters

Sandra Hansen

Kleuterjuf benedenkleuters

Kleuterjuf benedenkleuters

Lies Theunis

Kinderverzorgster

Kinderverzorgster

Rebecca Vrijens

Ondersteuning kleuterklassen

Ondersteuning kleuterklassen

Elke Nelissen

Leraar 3e graad

Leraar 3e graad

Karlijn Loix

Leraar 2e graad + coördinator

Leraar 2e graad + coördinator

Joke Goffin

Leraar 1e graad

Leraar 1e graad

Dorien Lathouwers

Leraar ontdubbeling 2e & 4e leerjaar

Leraar ontdubbeling 2e & 4e leerjaar

Dorothy Collas

Ondersteuning 3de graad

Ondersteuning 3de graad

Sarah Brands

Leraar lichamelijke opvoeding + Frans 6e leerjaar

Leraar lichamelijke opvoeding + Frans 6e leerjaar

Jirre Mercken

Middagtoezicht

Middagtoezicht

Nancy Strauven

Middagtoezicht

Middagtoezicht

Eugeen Orleans

Leerlingen

Vrije plaatsen geboortejaar 2019

Vrije plaatsen geboortejaar 2020

Vrije plaats geboortejaar 2021

Contacteer ons

Freinetschool Rippetip Kleuter- & lagere school

St.Gertrudisplein 1, 3740 Bilzen (Beverst achter de kerk)

Tel: (+32) 89 51 51 02  - menu optie 2

Email: suzy.bruggen@kodb.be

NON-DISCRIMINATIEBELEID

Het principe van gelijke behandeling (of non-discriminatie) is een van de grondslagen van onze democratische samenleving. Niettemin horen discriminaties nog te vaak tot de dagelijkse realiteit van minderheids- en/of kansengroepen. Net daarom wordt naast een proactief gelijkekansenbeleid ook een non-discriminatiebeleid uitgewerkt. Meer weten